گواهینامه ها
گواهینامه ثبت اختراع دستگاه توری پرسی
گواهینامه ثبت اختراع دستگاه توری فنس
گواهینامه ثبت اختراع دستگاه توری گابیون شش پیچ
گواهی ثبت اختراع بین المللی IMS ( پتنت بین المملی )
گواهی ثبت اختراع بین المللی ( پتنت از کشور امریکا)
گواهی ثبت اختراع خط تولید مفتول گالوانیزه به روش کانتینیوس
گواهی ثبت اختراع کاغذ سنگی مجموعه پارس بافت
گواهی ثبت اختراع دستگاه فول اتوماتیک تیفوس (جهت تولید توری مفتولی )
اخذ گواهی استاندارد بین المللی isoo9001:2015 _ iso14001:2015 _iso45001:2018