اخبار
سیم خاردار
سلام و عرض ادب.مهندس جواد رستمی هستم کارشناس تولید محتوا ازتیم دیجیتال مارکتینگ {pbgco} در خدمت شما ;
1080
1402/9/7
 مفتول گالوانیزه
سلام و عرض ادب.مهندس جواد رستمی هستم کارشناس تولید محتوا ازتیم دیجیتال مارکتینگ {pbgco} در خدمت شما ;
2578
1402/9/4
توری فرنگی
سلام و عرض ادب.مهندس جواد رستمی هستم کارشناس تولید محتوا ازتیم دیجیتال مارکتینگ {pbgco} در خدمت شما ;
2675
1402/8/27
توری مرغی
سلام و عرض ادب.مهندس جواد رستمی هستم کارشناس تولید محتوا ازتیم دیجیتال مارکتینگ {pbgco} در خدمت شما ;
4089
1402/8/24
فنس چمنی چیست
سلام و عرض ادب.مهندس جواد رستمی  هستم کارشناس تولید محتوا ازتیم دیجیتال مارکتینگ {pbgco} در خدمت شما;
3711
1402/8/21
دستگاه کشش مفتول گالوانیزه
سلام و عرض ادب.مهندس جواد رستمی هستم کارشناس تولید محتوا از پارس بافت گلستان در خدمت شما عزیزان هستم;
3518
1402/8/17
خرید دستگاه  کشش مفتول
سلام و عرض ادب.مهندس جواد رستمی هستم کارشناس تولید محتوا از شرکت پارس بافت گلستان در خدمت شما عزیزان;
4081
1402/8/16
خرید دستگاه فنس چمنی
فنس‌ چمنی چیست و قیمت دستگاه فنس چمنی چقدر است؟ فنس چمنی تلفیقی از فنس فلزی است که با چمن مصنوعی سرس;
4218
1402/8/14