اخبار
دستگاه تولید مفتول ارماتور بندی
سلام و عرض ادب.مهندس جوادرستمی هستم کارشناس تولید محتوا ازتیم پارس بافت گلستان در خدمت شما عزیزان هس;
1320
1402/11/28
تولید الکترودco2| سیم جوشco2 |
سلام و عرض ادب.مهندس جوادرستمی هستم کارشناس تولید محتوا ازتیم پارس بافت گلستان در خدمت شما عزیزان هس;
3437
1402/11/21
سیم جوش co2
سلام و عرض ادب.مهندس جوادرستمی هستم کارشناس تولید محتوا ازتیم پارس بافت گلستان در خدمت شما عزیزان هس;
5260
1402/11/17
تولید سیم جوش co2 الکترود co2
سلام و عرض ادب.مهندس جوادرستمی هستم کارشناس تولید محتوا ازتیم پارس بافت گلستان در خدمت شما عزیزان هس;
6226
1402/11/17
تولید سیم جوش| الکترود جوشکاری |
سلام و عرض ادب.مهندس جوادرستمی هستم کارشناس تولید محتوا ازتیم پارس بافت گلستان در خدمت شما عزیزان هس;
7257
1402/11/15
تولید کاغذ سنگی
سلام و عرض ادب.مهندس جوادرستمی هستم کارشناس تولید محتوا ازتیم پارس بافت گلستان در خدمت شما عزیزان هس;
3949
1402/11/14
خریددستگاه نیمه اتوماتیک مفتول گالوانیزه
سلام و عرض ادب.مهندس جوادرستمی هستم کارشناس تولید محتوا ازتیم پارس بافت گلستان در خدمت شما عزیزان هس;
1340
1402/11/9
کاغذ سنگی ضد اب
سلام و عرض ادب.مهندس جواد رستمی هستم کارشناس تولید محتوا از شرکت پارس بافت گلستان در خدمت شما عزیزان;
2809
1402/11/7